Revizija, računovodstvo i savjetovanje

EN  |  BHS

O nama


REVIK d.o.o. Sarajevo je osnovan i sudski registrovan u februaru 1998. godine pri Općinskom sudu u Sarajevu kao prvo registrovano društvo za poslove revizije na području Federacije Bosne i Hercegovine.

REVIK je licencirano društvo za obavljanje usluga revizije na području Federacije BiH i Republike Srpske na osnovu:
- Licence društva za reviziju Ministarstva finansija FBiH, broj: 9090314106; i
- Rješenja o izdavanju dozvole za rad - licence Ministarstva finansija RS, broj: 06.15/020-50-19/10.

Odmah po osnivanju zaključili smo Ugovor o saradnji sa međunarodnom firmom Coopers&Lybrand, sada PricewaterhouseCoopers (PwC), sa kojim smo uspješno sarađivali u obavljanju mnogih revizija i drugih projekata do 2005. godine.

Krajem 2005. godine potpisali smo Ugovor o saradnji sa međunarodnom firmom IB GRANT THORNTON Zagreb, koji je trajao do avgusta 2010. godine.

U junu 2014. godine postali smo punopravna članica međunarodne mreže nezavisnih profesionalnih firmi koje se bave revizijom, računovodstvom i poslovnim savjetovanjem HLB International sa sjedištem u Londonu.

Članstvom u HLB International, postali smo revizorsko društvo prihvatljivo za reviziju projekata koje finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Također, spadamo među pet revizorskih društava u FBiH ovlaštenih za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

Deset stalno zaposlenih osoba od kojih je pet ovlaštenih revizora i brojni eksterni stručnjaci sa kojima sarađujemo po potrebi, garant su da možemo pružiti kvalitetnu i profesionalnu uslugu našim klijentima.

Licence ovlaštenom revizoru Ministarstva finansija FBiH:
Milan Novokmet        broj:  3090161104
Edin Udovčić             broj:  3090018106
Kenan Kapetanović   broj:  3090029145
Azer Omerika   broj:   3090020177
Ognjen Novokmet   broj:   3090002183

Struktura uposlenika sadrži spoj mladih i iskusnih visokoobrazovanih kadrova sa bogatim iskustvom u reviziji banaka, osiguravajućih društava, privrednih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija, nevladinih organizacija i projekata finansiranih od međunarodnih donatora (Evropska Unija iz IPA programa, Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasada Japana, Švedska međunarodna agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i dr.

Svi uposlenici su uspješno prošli obuku o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje projekata, apliciranje na fondove Evropske Unije i upravljanje projektima Evropske Unije kod Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.

Kvalitetnom planiranju i provođenju revizijskih postupaka i procedura dodatno doprinosi i korištenje softvera za reviziju pod nazivom CaseWare Working Papers, kao jednog od vodećih globalno priznatih aplikacija za podršku procesu revizije.Ostali opći podaci


Rješenje o registraciji broj:  065-0-Reg-13-003456,   MBS: 65-01-1066-09
Identifikacijski broj:              4200002790002
Identifikacijski PDV broj:      200002790002
Porezni broj:                        01075138

Raiffeisen BANK d.d. BH Sarajevo:  1610000001640087
UniCredit Bank d.d. Mostar:            3383202250064583

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti kod: Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo

 

Kontakt

+(387) (33) 200–383

Email: revik@bih.net.ba