Revizija, računovodstvo i savjetovanje

EN  |  BHS

Kontakt

Revik d.o.o. | Članica HLB International
Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20
Tel. / fax (387) (33) 200–383, 226–289 i 219–128
E-mail: revik@bih.net.ba

Web stranica: revik.ba

Direktor:  Milan Novokmet
E-mail:    milan@revik.ba
Mob: (387) (61) 147-551 

Kontakt

+(387) (33) 200 – 383

Email: revik@bih.net.ba