Edin Udovčić

Partner

Edin Udovčić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u martu 1990. godine na odsjeku poslovne ekonomije – finansijsko-računovodsveni smjer. Njegov radni angažman vezan je za preduzeće “Balkan” Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova R BiH / FBiH i REVIK d.o.o. gdje je zaposlen od januara 1999. godine.

Kao član, vođa ili menadžer revizorskog tima posjeduje sedamnaestogodišnje iskustvo u reviziji privrednih društava, bankarskog sistema, mikrokreditnog sektora, brokerskih kuća, penzionih fondova, javnih preduzeća u FBiH, osiguravajućih društava u FBiH i RS i humanitarnih organizacija na području Bosne i Hercegovine obavljanih samostalno ili u saradnji sa međunarodnim revizijskim firmama PricewaterhouseCooprers (do 2005. g.), IB GRANT THORNTON (do avgusta 2010. g.) i HLB International.

Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Svjetske banke, UNHCR-a, Američkog komiteta za izbjeglice (ARC), MCS-a, Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA, World Vision. Pored toga značajna su i iskustva u izradi “due diligence” studija i poreznog savjetovanja privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, i mikrokreditnih fondacija/organizacija u BiH.

Edin Udovčić je partner u REVIK d.o.o. Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu ovlaštenog revizora izdatu od Ministarstva finansija Federacije BiH i licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH.

Član je Revizorske komore Federacije BiH i Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH.

Govori engleski jezik.

Services and specialisations

Areas of expertise

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Consectetur adipiscing elit
  • Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Qualifications and memberships

  • MBA, University of Cambridge
  • CPA, New York

Kontaktirajte nas

Bez obzira na vaše pitanje, naš tim će vas uputiti u pravom smjeru

Kontakt
Kontakt
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy