Sanjin Viteškić

Partner

Sanjin Viteškić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je stekao i titulu magistra ekonomskih nauka u septembru 2013. godine. Njegov cjelokupan radni angažman vezan je za računovodstveni servis Ekovit d.o.o. Vitez i Revik d.o.o. Sarajevo. U računovodstvenom servisu Ekovit d.o.o. Vitez je radio punih 5 godina kao direktor kompanije sve do 10. decembra 2007. godine kada nastvalja profesionalnu karijeru u kompaniji Revik d.o.o. Sarajevo.

U decembru 2013. godine postaje jedan od partnera u kompaniji Revik d.o.o Sarajevo.

Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezanim za reviziju banaka, privrednih društava, osiguravajućih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija i nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine. Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Sanjin Viteškić posjeduje certifikat ovlaštenog revizora i certifikat ovlaštenog računovođe izdate od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH. Također posjeduje certifikat Ovlaštenog internog revizora.

Član je mnogih nevladinih organizacija i govori engleski jezik.

Services and specialisations

Areas of expertise

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Consectetur adipiscing elit
  • Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Qualifications and memberships

  • MBA, University of Cambridge
  • CPA, New York

Kontaktirajte nas

Bez obzira na vaše pitanje, naš tim će vas uputiti u pravom smjeru

Kontakt
Kontakt
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy